2021-11-23
Najčešća oštećenja remenja i izbegavanje istih

U našoj najnovijoj reportaži Vam predstavljamo najčešća oštećenja remenja, koja mogu uslediti zbog pogrešne montaže, zbog grešaka poveznih elemenata ili zbog preopterećenja.

Kod remenskih pogona, dešava se da remen pukne, popuca ili se deformira na neki drugi način. Uzroci mogu biti raznorazni. Na osnovu slika u nastavku, prikazujemo Vam nekoliko karakterističnih oštećenja, kao i moguće uzroke istih.

"Obično" kidanje

 Uzroci oštećenja:

 • nepravilna montaža;
 • oštećenje prilikom montaže;
 • upotreba neodgovarajućeg alata, prilikom montaže.


 Odredbe

 • Nemojte preterano uvijati ili savijati remen prilikom ugradnje, jer može doći do oštećenja nosećeg korda!
 • Tokom montaže nemojte zatezati ili siliti remen! Smanjenjem osnog rastojanja ili opuštanjem zateznog valjka, dostignite lagano montiranje remena!

 

Odvojeni zubi

 Uzroci oštećenja:

 • nedovoljno zategnut remen;
 • gubitak zategnutosti remena;
 • deformacija remenice;
 • strane materije u pogonu.


 Odredbe

 • Proverite zategnutost remena!
 • Proverite pohabanost remenica!
 • Otklonite strane materije, koje mogu biti uzrok oštećenja!

 

Pohabani, oštećeni međuzubni prostor

 Uzroci oštećenja:

 • prezategnutost;
 • primena pohabanih remenica.


 Odredbe

 • Obezbedite adekvatnu zategnutost remena!
 • Proverite pohabanost remenica!

 

Pohabani, oštećeni zubi

 Uzroci oštećenja:

 • neadekvatno zategnuti remen;
 • primena remenice sa pohabanim zubima;
 • nedostatak kompatibilnosti među zubima remena i remenice.


 Odredbe

 • Namestite ispravnu zategnutost remena!
 • Proverite pohabanost remenica!
 • Proverite kompatibilnost remena i remenice!

 

Proširenje zuba

 Uzroci oštećenja:

 • kontaminacija sa mazivom, rastvaračem ili sa tečnošću za rashlađivanje.


 Odredbe

 • Očistite pogonske elemente!
 • Prekinite dalju kontaminaciju remena!

 

Pokidan remen

 Uzroci oštećenja:

 • strana tela dolaze u "dodir" ispod remena;
 • blokiranje pogonskih elemenata;
 • prevelika zatezna sila;
 • remen dolazi do direktnog kontakta sa gorivom, naftnim derivatima ili sa rastvaračem.


 Odredbe

 • Otklonite strana tela, proverite remenice!
 • Obezbedite odgovarajuće zatezanje!
 • Proverite tj. uklonite moguće blokiranje!

 

Bočno habanje

 Uzroci oštećenja:

 • zatezač ili remenica pogrešno podešeni;
 • ugaono odstupanje osovina.


 Odredbe

 • Proverite da li su remenice i zatezači pravilno podešeni!
 • Zamenite zatezač ili remenicu, u slučaju istrošenosti!
 • Proverite da li je osovina pod pravim uglom!

 

Pukotine na pozadini remena

 Uzroci oštećenja:

 • primena na preniskim ili previsokim temperaturama okoline.


 Odredbe

 • Proverite temperaturu okruženja i zamenite remen sa remenom za primenu u širem temperaturnom opsegu!

Postavili biste nam pitanje?

Dodatna pitanja nam možete postaviti na sledećim kontaktima:
office@powerbelt.rs ili na +381(0)24 257 960