Ranije vesti

Duži radni vek, manje zastoja

Ulje za podmazivanje lanaca i čelična strugotina koja nastaje pri dodiru lančanika sa rolnicom lanca može biti uzrok problema kod lančanih prenosa u prehrambenoj industriji.

Da vidimo koja rešenja nudi za to IWIS Antriebsysteme München!

Power Belt je RIVijera za mene

Bilo da je reč o jednostavnim ili složenim tehničkim zadacima, sa svojim iskustvom od 70 godina kompanija RIV iz Italije i spremnost naših kolega je garancija za Vas da ćete dobiti odgovarajući proizvod, ukoliko su u pitanju industrijski ili crevni priključci.

Ukoliko je neophodna električna otpornost

"ESD" POLIURETAN točkovi sa ELEKTRIČNOM OTPORNOŠĆU <109 Ω

Industrijski aktuatori i podizne platforme u ponudi Power Belt doo

Industrijski aktuatori i podizne platforme proizvođača TiMOTION su ekonomična i pouzdana zamena pneumatskim i hidrauličnim cilindrima.